Biografija Ambasadora
 
Ime : Fatah
Prezime : MAHRAZ
 
Datum i mesto rođenja: 30. avgust 1958. grad Alžir
Bračno stanje: oženjen, otac troje dece
Jezici: arapski, francuski, engleski (najviši nivo); portugalski (govorni)
 
Obrazovanje
1978 – 1982:        Nacionalna škola za administraciju (Odsek diplomatija);
1993:                     Center for the Constructive Resolution (Durban, Južna Afrika): Kurs o tehnikama pregovaranja u oblasti miroljubivog rešavanja sukoba;
2006:                     Diploma srednjeg kursa portugalskog kao stranog jezika;
2013:                     Berlitz Language Center of Stockholm (Certificate in Advanced English).
 
Profesionalno iskustvo
1982 – 1983:        Šef biroa u Upravi za opšte poslove, Ministarstvo spoljnih poslova;
1985 – 1987:        Šef biroa za „južnu Afriku“, Ministarstvo spoljnih poslova;
1987 – 1991:        Prvi sekretar u Ambasadi Alžira u Zimbabveu, Malaviju i Bocvani;
1992:                    Šef biroa za „južnu i istočnu Afriku“, Ministarstvo spoljnih poslova;
1992 – 1994:        Međunarodni posmatrač u misiji OAJ u Južnoafričkoj Republici, u okviru nadgledanja OUN-a sprovođenja Nacionalnog mirovnog sporazuma za održavanje prvih demokratskih izbora u toj zemlji;
1994 – 1997:        Poddirektor za « južnu i istočnu Afriku », Ministarstvo spoljnih poslova;
1997:                    Poddirektor za « zemlje Sahela » (Mali, Niger, Burkina Faso, Čad), Ministarstvo spoljnih poslova;
1998:                     Ambasada Alžira u Vindhuku, Namibija (pripreme za zvaničnu posetu g.Predsednika Republike);
1997 – 1999:        Savetnik u kabinetu ministra za međunarodnu saradnju i poslove Magreba, zadužen za bilateralnu saradnju sa afričkim zemljama i Unijom arapskog Magreba (UMA);
1999 – 2001:        Savetnik u kabinetu delegiranog Ministra za regionalnu saradnju i poslove Magreba, zadužen za bilateralnu saradnju sa afričkim zemljama i Unijom arapskog Magreba (UMA);
2001 – 2005:        Ambasador Alžira u Angoli i u Sao Tome i Pricipe, sa sedištem u Luandi;
2005 – 2009:        Direktor za zemlje centralne i istočne Evrope, Ministarstvo spoljnih poslova;
2009 – 2015:        Ambasador Alžira u Švedskoj, na Islandu i u Finskoj, sa sedištem u Stokholmu;
2017 – 2021:        Ambasador – savetnik ministra spoljnih poslova.
• Ambasador Mahraz bio je na čelu brojnih međunarodnih ekspertskih misija za pripremu mešovitih komiteta za međuvladinu saradnju, i učestvovao je na više regionalnih i međunarodnih konferencija.
2021 (novembar): Ambasador Alžira u Srbiji i u Crnoj Gori