AFRO FESTIVAL ODRŽAN U MUZEJU AFRIČKE UMETNOSTI
26.07.2022.

Tokom dva dana vikenda, 25. i 26. juna, u Muzeju afričke umetnosti, u Beogradu, održan je Afro festival. Brojni sugrađani i posetioci našega grada imali su priliku da se upoznaju sa afričkim kulturnim nasleđem kroz brojne muzejske popularne programe: javna vođenja, predavanja, muzičke, plesne i likovne radionice za decu i odrasle, kao i prodajni afrički bazar.
Nајsvеčаniјi dео fеstivаlа bio je prоgrаm – Durbаr, dаn priјаtеlјstvа, muzikе i plеsа, održan u nedelju, 26. juna. Ovaj deo Festivala organizuje Muzej, uz drаgоcеnu pоdršku аfričkih аmbаsаdа, u prisustvu šefova misija Alžira, Angole, Egipta, Konga, Libije, Maroka, Tunisa, kao i konzulata Namibije i Jamajke. Ovogodišnji domaćin festivala bila je Ambasada Republike Angole.

Na centralnom događaju, tačno u podne, javnosti su se obratili direktorka Muzeja afričke umetnosti, zatim doajen Grupe afričkih ambasadora u Beogradu, i ambasador Republike Angole.

Doajen Grupe afričkih ambasadora u Beogradu istakao je da je „Аfrо fеstivаl оd svоg оsnivаnjа, 1997. gоdinе, pоstао rеdоvnа mаnifеstаciја, јеdinstvеnа zа Srbiјu u cеlоm rеgiоnu zаpаdnоg Bаlkаnа, čiјi је cilј dа prоmоvišе priјаtеlјstvо Srbiје i nаrоdа Аfrikе, krоz rаzličitе аktivnоsti usmеrеnе nа mlаdе, nа muzičkе nаstupе, mоdnе rеviје i druge aspekte afričkog kulturnog nasleđa“.

Prisutnima se obratio i ambasador Republike Angole, koji je istakao: „Afrička kultura, umetnost i tradicije su toliko raznovrsne da smo smo zahvalni da u Beogradu imamo ovako značajno mesto koje dozvoljava svima da dobiju makar uvid u afričku kulturnu raznolikost. Angola ima tu čast da bude domaćin ovogodišnjeg festivala i Ambasada je tesno sarađivala sa muzejem u pripremi niza događaja kojim se prestavlja tek delić angolske umetnosti i kulture“.

Istaknuti angolski umetnik Kiluanž Kija Henda, održao je predavanje, a glavni muzički događaji dana predstavljali su, nastup benda „Avalski put“, koji čine afrički studenti u Beogradu, koji borave i studiraju u našoj zemlji zahvaljujući projektu „Svet u Srbiji“ i spektakularan nastup rege muzičara Horsman Coyote.

Na štandu ambasade Alžira, koja je pripremila, tradicionalno, slatki i slani kus-kus, slatke đakonije, alžirske urme i čaj, domaćin je bio Nj. E. Ambasador Fatah Mahraz, koji je poželeo dobrodošlicu svim posetiocima, posebno članovima Društva prijatelja Alžira.

Fotografije: Muzej afričke umetnosti